Β 
  • Tricia Jones

πŸ’›Β πŸ»Β It’s Creature Week in TK

πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•· πŸ’› 🐻 It’s Creature Week in TK this week and today is Spider day. πŸ’› 🐻 This Yellow Bear’s hair creation reminded me of a Beautiful Spider Web. πŸ’› 🐻 They also did an art project with the number 8 since spiders have 8 eyes and 8 legs. #whygfcc #bestpreschoolever πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·πŸ•·

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Blog Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Join GFCC on

Facebook!

Β